Política de Privacitat

ÚS I TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L'informem que les dades de caràcter personal que puguin ser proporcionades a través d'aquest lloc web, així com les que puguin ser facilitades en el futur en el marc de la seva relació jurídica amb aquesta entitat, serán incorporades a la nostra base de dades.

 

S'informa sobre els següents extrems relatius a la protecció de dades:

 

 1. Responsable del tractament: Som responsables de les dades recollides en el formulari corresponent.
 2. Necessitat del tractament: La comunicació de les seves dades a través del formulari corresponent és obligatòria per a que puguem contactar.
 3. Finalitats del tractament i legitimació del tractament: 
  • Gestionar, administrar, presentar els serveis o facilitar els productes que sol·liciti i, si escau, per al compliment i execució dels contractes que es puguin celebrar, conèixer millor els seus gustos, adecuar els serveis a les seves preferències.
  • Enviar, per correu postal, correu electrònic i altres mitjans de comunicació electrònics equivalents, comunicacions comercials i publicitàries sobre els nostres productes i/o serveis.
 4. Destinataris: Contractam amb alguna entitat que presta serveis com els de manteniment i hosting, a través de contractes d'encàrrec del tractament per a donar soport als fins de tractament indicats.
 5. Termini de conservació de dades: Conservarem les seves dades mentres es mantingui el tractament i no es sol·liciti la supresió dels mateixos.
 6. Drets: Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, oposició, portabilitat i dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, mitjançant comunicació escrita al domicili indicat a l'avís legal i a revocar el seu consentiment sense efectes retroactius o oposar-se a la recepció de comunicacions comercials publicitàries per email i altres mitjans de comunicació electrònica equivalent, enviant i presentant una reclamació davant l'Autoritat de control, a Espanya, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 7. Modificació de la política de privacitat: Ens reservam el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d'acord al nostre propi criteri, o motivat per un canvi doctrinal de l'Autoritat competent en Protecció de Dades, legislatiu o jurisprudencial. L'ús de la web després d'aquests canvis implicarà l'acceptació d'aquests.
 8. Legislació aplicable: Qualsevol controvèrsia que es derivi de l'ús d'aquesta web, serà regida, interpretada i sotmesa d'acord amb les lleis d'Espanya.